Uzbekistan Wrestling Association

Uzbekistan
Sports
Freestyle, Greco-Roman, Women's Wrestling, Beach Wrestling
Fax +998 71 140 05 61
Address

Buyuk Ipak Yuli Str. 139B
UZ - 100077 Tashkent
UZBEKISTAN

Mamadaliev SHUKHRAT Secretary General
Salim ABDUVALIYEV President