-     India • New Delhi

Seniors   •   FS, GR, WW

Asian Championships

Zaman ANWAR

pakistan

n° 14

Khuderbulga DORJKHAND

mongolia

n° 20

Koungjin NAM

korea

n° 31

Tetsuya TANAKA

japan

n° 36

Omar Ihab SAREM

syria

n° 79

Parviz Khodavirdi HADIBASMANJ

iran

n° 123

Tahar Lutfi Shihab AL ZUBAIDI

iraq

n° 126

Aiaal LAZAREV

kyrgyzstan

n° 165

Sukhrobjon MUKARAMOV

uzbekistan

n° 192

Satender SATENDER

india

n° 216

Yusup BATIRMURZAEV

kazakhstan

n° 236

Farkhod ANAKULOV

tajikistan

n° 237