January 15 - 18, 2020     Italy • Rome

Seniors   •   FS, GR, WW

Matteo Pellicone

Watch

Iryna HUSYAK (UKR) df. Solomiia VYNNYK (UKR)

by VPO1, 7 - 6

Watch

Vanesa KALADZINSKAYA (BLR) df. Stalvira ORSHUSH (RUS)

by VPO, 4 - 0

Watch

Vanesa KALADZINSKAYA (BLR) df. Solomiia VYNNYK (UKR)

by VSU, 10 - 0

Watch

Stalvira ORSHUSH (RUS) df. Iryna HUSYAK (UKR)

by VPO1, 10 - 3

Watch

Iryna HUSYAK (UKR) df. Vanesa KALADZINSKAYA (BLR)

by VPO1, 5 - 2

Watch

Stalvira ORSHUSH (RUS) df. Solomiia VYNNYK (UKR)

by VPO1, 9 - 3