-     Italy • Rome

Seniors   •   FS, GR, WW

Matteo Pellicone

Watch

Anhelina LYSAK (UKR) df. Eman Essam Guda EBRAHIM (EGY)

by VFA, 4 - 2

Watch

Yuliya PISARENKA (BLR) df. Andrea GRASRUCK (GER)

by VFA, 6 - 0

Watch

Anhelina LYSAK (UKR) df. Yuliya PISARENKA (BLR)

by VFA, 4 - 0

Watch

Eman Essam Guda EBRAHIM (EGY) df. Andrea GRASRUCK (GER)

by VFA, 6 - 2

Watch

Anhelina LYSAK (UKR) df. Andrea GRASRUCK (GER)

by VFA, 6 - 0

Watch

Yuliya PISARENKA (BLR) df. Eman Essam Guda EBRAHIM (EGY)

by VSU, 10 - 0