November 12 - 18, 2018     Romania • Bucharest

U23   •   FS, GR, WW

Senior U23 World Championships

02

Maxim VASILIOGLO

romania

03

Navid Morad ZANGANEH

iran

03

Timur BIZHOEV

russia

05

Andranik GABRIELYAN

armenia

05

Akhsarbek GULAEV

slovakia

07

Vasyl MYKHAILOV

ukraine

08

Muhammadali MUKHTOROV

uzbekistan

09

Muhammet AKDENIZ

turkey

10

Tyler William ROWE

canada

11

Ismail ABDULLAEV

azerbaijan

12

Sumiyabazar ZANDANBUD

mongolia

13

Alberts JURCENKO

latvia

14

Miroslav Donchev HRISTOV

bulgaria

15

Johann Christoph STEINFORTH

germany

16

Bekzhan DZHAMBULOV

kyrgyzstan

17

Yuto MIWA

japan

18

Alexander Landon SMYTHE

united states

19

Gheorghi PASCALOV

moldova

20

Alibek ABDIKASSYMOV

kazakhstan

21

Aliaksandr HRYHAROVICH

belarus

22

Konstantinos GKOTSIS

greece

23

Parveen MALIK

india