Results

Official United World Wrestling Results

Watch

K. SULAYMANOV (KGZ) df. Kudaibergen TURSYNOV (KAZ)

by VPO1, 7 - 2

Watch

Mohammad NOURBAKHSH (IRI) df. Dmytro KOSENOK (UKR)

by VPO1, 5 - 1

Watch

U. AMATOV (KGZ) df. Khvicha TCHITAVA (GEO)

by VPO1, 9 - 5

Watch

Kudaibergen TURSYNOV (KAZ) df. Khvicha TCHITAVA (GEO)

by VFA, 6 - 6

Watch

K. SULAYMANOV (KGZ) df. Mohammad NOURBAKHSH (IRI)

by VPO, 3 - 0

Watch

K. SULAYMANOV (KGZ) df. Dmytro KOSENOK (UKR)

by VPO1, 8 - 1

Watch

Kudaibergen TURSYNOV (KAZ) df. U. AMATOV (KGZ)

by VSU1, 13 - 2

Watch

Mohammad NOURBAKHSH (IRI) df. Taleh MAMMADOV (AZE)

by VPO1, 2 - 1

Watch

Khvicha TCHITAVA (GEO) df. Reza ABBASI (IRI)

by VPO1, 4 - 2

Watch

Mohammad NOURBAKHSH (IRI) df. Abdurahman ALTAN (TUR)

by VPO1, 8 - 2

Watch

Taleh MAMMADOV (AZE) df. Mostafa kayed KHORDEH (IRI)

by VPO1, 6 - 1