March 04 - 10, 2019     Serbia • Novi Sad

U23   •   FS, GR, WW

U23 Senior European Championships

Watch

Natalia Iwona STRZALKA (POL) df. Khanum VELIEVA (RUS)

by VPO, 3 - 0

Watch

Alina RUDNYTSKA LEVYTSKA (UKR) df. Yauheniya ANDREICHYKAVA (BLR)

by VFA, 4 - 2

Watch

Natalia Iwona STRZALKA (POL) df. Yauheniya ANDREICHYKAVA (BLR)

by VPO1, 9 - 4

Watch

Khanum VELIEVA (RUS) df. Alina RUDNYTSKA LEVYTSKA (UKR)

by VPO, 7 - 0

Watch

Khanum VELIEVA (RUS) df. Yauheniya ANDREICHYKAVA (BLR)

by VFA, 7 - 2

Watch

Natalia Iwona STRZALKA (POL) df. Kadriye AKSOY (TUR)

by VPO1, 8 - 4

Watch

Natalia Iwona STRZALKA (POL) df. Alina RUDNYTSKA LEVYTSKA (UKR)

by VPO1, 4 - 2

Watch

Yauheniya ANDREICHYKAVA (BLR) df. Jeyla NAGHIZADE (AZE)

by VPO1, 4 - 1

Watch

Khanum VELIEVA (RUS) df. Jeyla NAGHIZADE (AZE)

by VSU, 10 - 0

Watch

Alina RUDNYTSKA LEVYTSKA (UKR) df. Kadriye AKSOY (TUR)

by VFA, 5 - 2