March 04 - 10, 2019     Serbia • Novi Sad

U23   •   FS, GR, WW

U23 Senior European Championships

Watch

Anastasiya ZIMIANKOVA (BLR) df. Alexandra Nicoleta ANGHEL (ROU)

by VPO1, 4 - 2

Watch

Yelyzaveta TISKAROVA SAIDAKOVA (UKR) df. Beste ALTUG (TUR)

by VSU1, 15 - 5

Watch

Alexandra Nicoleta ANGHEL (ROU) df. Yelyzaveta TISKAROVA SAIDAKOVA (UKR)

by VSU1, 11 - 1

Watch

Anastasiya ZIMIANKOVA (BLR) df. Evgeniia ZAKHARCHENKO (RUS)

by VPO1, 7 - 2

Watch

Alexandra Nicoleta ANGHEL (ROU) df. Beste ALTUG (TUR)

by VPO1, 6 - 1

Watch

Yelyzaveta TISKAROVA SAIDAKOVA (UKR) df. Evgeniia ZAKHARCHENKO (RUS)

by VPO1, 9 - 2

Watch

Evgeniia ZAKHARCHENKO (RUS) df. Alexandra Nicoleta ANGHEL (ROU)

by VSU1, 13 - 2

Watch

Anastasiya ZIMIANKOVA (BLR) df. Beste ALTUG (TUR)

by VPO1, 9 - 2

Watch

Anastasiya ZIMIANKOVA (BLR) df. Yelyzaveta TISKAROVA SAIDAKOVA (UKR)

by VPO1, 3 - 1

Watch

Evgeniia ZAKHARCHENKO (RUS) df. Beste ALTUG (TUR)

by VFA, 9 - 6