-     Turkey • Istanbul

Seniors   •   GR

Vehbi Emre & Hamit Kaplan

Results

Official United World Wrestling Results

02

Aleksi LODIA

georgia

03

Suleyman DEMIRCI

turkey

03

Mahdi abbas ALIYARIFEIZABADI

iran

05

Alaksandr HRABOVIK

belarus

05

Amirhossein HOSSEINI

iran

07

Suleyman ERBAY

turkey

08

Beksultan MAKHMUDOV

kyrgyzstan

09

Nikolay BAYRYAKOV

bulgaria

10

Uzur DZHUZUPBEKOV

kyrgyzstan

11

Javid HAMZATAU

belarus

12

Cenk ILDEM

turkey

13

Olzhas SYRLYBAY

kazakhstan

14

Zhan GLADKYKH

ukraine

14

Vilius LAURINAITIS

lithuania

16

Alimkhan SYZDYKOV

kazakhstan

17

Revazi NADAREISHVILI

georgia

18

Hardeep HARDEEP

india

19

Nara YUTA

japan

20

Ilya NASTOCHENKO

kazakhstan