August 01 - 06, 2017     Finland • Tampere

Juniors   •   FS, GR, WW

World Championships

Erdenetulga DAVAADORJ

mongolia

n° 5

Samhan JABRAILOV

moldova

n° 9

Adilbek BOTABEK

kazakhstan

n° 10

Hovhannes MAGHAKYAN

armenia

n° 11

Naeiim Rahim HASSANZADEH

iran

n° 12

Jakub BRYLEWSKI

poland

n° 13

Daniel Milanov VESELINOV

bulgaria

n° 17

Feyzullah AKTURK

turkey

n° 20

Aly Medhat Abde BARGHOUT

canada

n° 22

Yasuhiro YAMAMOTO

japan

n° 25

Zaur KOZONOV

russia

n° 31

Paris KAREPI

albania

n° 38

Zuriko URTASHVILI

georgia

n° 40

Magamed ZAKARIIEV

ukraine

n° 42

Ki Bum KIM

korea

n° 70

Mohit MOHIT

india

n° 75

Gable Dan STEVESON

united states

n° 81

Khasanboy RAKHIMOV

uzbekistan

n° 93

Umar ISRAILOV

azerbaijan

n° 96

Benxin DUAN

china

n° 97