توسعه

5 ماه 3 هفته قبل

کمیسیون پزشکی و ضد دوپینگ اتحادیه جهانی کشتی از المپیک ۲۰۰۴ به بررسی و آنالیز آسیب های رشته ورزشی کشتی پرداخته است که میزان آسیب دیدگی های کشتی در جریان بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو کمتر از المپیک ۲۰۱۲ (۱۲ درصد) و المپیک ۲۰۰۸ پکن (۹.۳ درصد) بوده است.

1 سال 1 ماه قبل

An explanation of wrestling's newest metric: The Power Rate. The rating helps fans, athletes and coaches understand the importance of the time spent on the mat in comparison with total points scored and given up.

1 سال 9 ماه قبل

24 دسامبر- افسران توسعه اتحادیه جهانی کشتی در قاره های اروپا، آسیا و آفریقا هفته قبل در اروپا گرد هم آمدند تا کلاسهای مربیگری با موضوع رشد سطح آموزش مربیان فعال در مناطق مختلف را برگزار کنند.