توسعه

3 ماه 2 هفته قبل

کمیسیون پزشکی و ضد دوپینگ اتحادیه جهانی کشتی از المپیک ۲۰۰۴ به بررسی و آنالیز آسیب های رشته ورزشی کشتی پرداخته است که میزان آسیب دیدگی های کشتی در جریان بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو کمتر از المپیک ۲۰۱۲ (۱۲ درصد) و المپیک ۲۰۰۸ پکن (۹.۳ درصد) بوده است.

11 ماه 1 هفته قبل

An explanation of wrestling's newest metric: The Power Rate. The rating helps fans, athletes and coaches understand the importance of the time spent on the mat in comparison with total points scored and given up.

1 سال 7 ماه قبل

24 دسامبر- افسران توسعه اتحادیه جهانی کشتی در قاره های اروپا، آسیا و آفریقا هفته قبل در اروپا گرد هم آمدند تا کلاسهای مربیگری با موضوع رشد سطح آموزش مربیان فعال در مناطق مختلف را برگزار کنند.

1 سال 8 ماه قبل

اتحادیه جهانی کشتی یک فرصت بی نظیر را به مربیان شرکت کننده در جام جهانی ملتها پیشنهاد می کند تا در کلاس پیشرفته مربی گری که از 4 تا 6 دسامبر در توکیو برگزار می شود، شرکت کنند.