Weekly FIVE!  

5 رویداد برتر ماه نوامبر/ 6 قهرمان جهان در جام جهانی تهران

مروری بر نتایج مسابقات زیر 23 سال جهان و بررسی مسابقات پیش رو در جام جهانی زنان و جام جهانی کشتی فرنگی.

Read more

Weekly FIVE!  

5 رویداد برتر هفته - 5 نوامبر 2018

مرور مسابقات لیگ کشتی آزاد ایران و همچنین آمریکا و نگاهی به فرآیند مسابقات انتخابی برای جام یاریگین

Read more

Iran League  

قهرمانی بیمه در لیگ کشتی آزاد ایران به کمک گاژی ماگومدوف، کریمی و قربانعلی یف

تیم بیمه رازی با استفاده از ستارگان کشتی روسیه و ایران توانست به پیروزی 26-15 در مصاف با ستارگان ساری برسد و قهرمان لیگ کشتی آزاد ایران ش Read more